Kategori A - Boende på Skola 1 natt

Boende på skola i Växjö. Kan vara skolor såsom Teknikum, Katedralskolan och Fagrabäck.

Måltider 6 st, Middag 2/10 tom lunch 4/10.

Inträde till Växjö simhall (Äventyrsbad)

Anmälningsavgift
900 kr / lag

Deltagaravgift
600 kr / person

Kategori B - Boende på Skola 2 Nätter

Boende på skola i Växjö. Kan vara skolor såsom Teknikum, Katedralskolan och Fagrabäck.

Måltider 4 st, Frukost 3/10 tom lunch 4/10.

Inträde till Växjö simhall (Äventyrsbad)

Anmälningsavgift
900 kr/ lag

Deltagaravgift
800 kr / person

Kategori C - Lokala lag (ej boende)

Anmälningsavgift
1200 kr / lag